ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ทดสอบระบบ สายตรงอธิการบดี

เรียนผู้รับผิดชอบ ระบบสายตรงอธิการบดี ขอตรวจสอบว่าระบบสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่


โดย อ.ชุดาภัค เดชพันธ์
เมื่อ : 2017-10-10 09:55:00 | IP Address : 172.18.1.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ระบบสายตรงอธิการบดียังสามารถใช้งานได้ตามปกติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2017-10-11 11:03:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA