ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ขอเป็นตัวแทนในการผลิต เครื่องแบบสถาบัน

เรื่อง ขอเป็นตัวแทนในการผลิต เครื่องแบบสถาบัน
ให้กับทางสถาบัน
เรียน ท่านอธิการบดี
ทางร้าน สิธัญญ์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย หัวเข็มขัด ปลอกเข็มขัด เข็มอก เข็มตุ้งติ้ง หนีบไทด์ กระดุมเสื้อ โรงเรียน, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย จึงมีความประสงค์ที่จะขอเป็นตัวแทนในการผลิต หัวเข็มขัด เข็มอก กระดุมเสื้อ ตุ๊งติ๊ง และสายเข็มขัด ให้กับทางสถาบัน
ร้าน สิธัญญ์(ชาญยง) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการเป็นผู้ผลิตให้ทางสถาบัน และข้อกำหนดการรับชำระค่าสินค้า นับจากวันส่งของ ไปอีก 60 วัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ธัญญ์จุฑา นพนิธิศวัส
249/12 ถนนบางบอน1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-417-2438, 083-544-4584


โดย ขอเป็นตัวแทนในการผลิต เครื่องแบบสถาบัน
เมื่อ : 2017-09-25 09:57:00 | IP Address : 58.11.15.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนแจ้งว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคา ในรอบปีการศึกษา 2561 (ประมาณเดือนมกราคม 2561)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2017-10-11 11:10:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA