ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

มีโควตาปี 59 ไหมครับ

ผมกำลังจะจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผมอยากเข้าศึกษาในคณะ บริหารธุรกิจ อยากทราบว่ามีโควตา ปี 59 ไหมครับ


โดย อยากเข้าศึกษา
เมื่อ : 2015-06-24 19:12:00 | IP Address : 134.196.252.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 หากได้ข้อมูลการรับสมัครในระบบโควตาเรียบร้อยแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่าน www.oapr.rmuti.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2015-07-20 09:30:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA