ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ภาคเรียนการศึกษาปี2556 เปิดรับ ปวส.สาขาไฟฟ้า ไหมครับ

คือว่า ผมทราบจะทราบในภาคเรียนปีการศึกษา 2556 จะมีการเปิดรับ นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า บ้างไหมครับ หรือ มีกำหนดการเปิดรับ(เมื่อไร อย่างไรบ้างอะครับ) ขอ ท่านอธิการบดี พิจารณา ด้วยนะครับ


โดย นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า
เมื่อ : 2012-10-15 09:57:00 | IP Address : 125.24.178.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฯ งดรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-14 16:19:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA