ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

แหล่งมั่วสุม

เคยมีคนร้องเรียนไปแล้วที่มีเจ้าหน้าที่มั่วสุมกันเล่นเปตองและดื่มสุราบริเวณที่หอพักนักศึกษา แต่ไม่มีคนจัดการอย่างจริงจังแล้วนับวันยิ่งมั่วสุมกว่าเก่า ปริมาณคนเยอะขึ้น น่าจะมาจากข้างนอกด้วย มาเล่นทุกวันและตั้งวงสุราในสถานศึกษา เสียงดังก่อความรำคาญยามวิกาล ขอให้จัดไปเล่นให้เป็นที่เป็นทางไม่ใช่ใกล้ที่สถานที่พัก


โดย นศ.ชาย
เมื่อ : 2012-10-13 17:27:00 | IP Address : 110.49.226.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

การจับกลุ่มเล่นเปตองบริเวณบ้านพักอาศัย ถือเป็นการออกกำลังกายและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ในกรณีที่มีการดื่มสุราและส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียง ซึ่งเคยได้รับข้อร้องเรียนมาแล้วนั้น ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ได้ทำหนังสือตักเตือนแล้ว แต่ยังมีการฝ่าฝืน เห็นสมควรให้รื้อถอนสนามเปตองชั่วคราวบริเวณบ้านพัก และจัดให้เล่นในสนามที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดไว้ให้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-27 10:57:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA