ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ค่าใช่จ่ายการสมัครเรียน

เราจะจ่ายค่าสมัครเรียนได้ที่ไหนค่ะ
ถ้าสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต


โดย ณิชารย์
เมื่อ : 2012-10-11 15:30:00 | IP Address : 223.206.121.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สามารถจ่ายค่าสมัครเรียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-14 16:18:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA