ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

รับตรง ปี 2556

รับตรง สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น วันที่เท่าไร ครับ


โดย อธิวัฒ
เมื่อ : 2012-10-11 11:06:00 | IP Address : 118.175.108.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ติดตามที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น http://www.kkc.rmuti.ac.th/th/ หรือติดต่อสอบถายที่หมายเลข 043-336371 ต่อ 2203, 2204


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-14 16:14:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA