ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เรื่องหอพัก

อยากสอบถามเรื่องที่พักค่ะ บังคับให้อยู่หอในหรือเปล่าแล้วต้องอยู่ไปถึงตอนไหนค่ะ


โดย เด็กน้อย
เมื่อ : 2012-10-10 23:17:00 | IP Address : 49.48.162.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ ๑ ทุกคนต้องอยู่หอพัก เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศในระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบก่อนการสมัครเข้าศึกษาต่อทุกปีการศึกษา และหากนักศึกษามีความประสงค์พักต่อในปีการศึกษาถัดไป นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงได้ที่แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา และนักศึกษาพักต่อต้องอยู่หอพักเป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เ่ช่นเดียวกัน ถ้านักศึกษาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หมายเลข ๐๘-๑๗๙๐-๐๒๑๕ และ ๐๘-๕๔๗๙-๗๔๖๗


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-14 15:50:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA