ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ค่าครองชีพ

ช่วยอธิบายเรื่องค่าครองชีพที่จะไม่จ่าย เป็นเพราะอะไรถึงไม่จ่ายขอความชัดเจนด้วย


โดย คนเงินเดือนน้อย
เมื่อ : 2012-10-09 15:54:00 | IP Address : 203.158.200.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

การให้พนักงานฯ ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าครองชีพตามหลักเกณฑ์ต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-14 15:47:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA