ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

internet WIFI

เน็ดมหาลัยโหลดช้ามาก แค่โหลดงานจากอินเตอร์ ใช้เวลานานมากอยากให้มีการปล่อยสัญญาน WIFI ให้แรงกว่านี้ อิกอย่างล็อกอินได้แค่ครั้งละ 15นาทีมันน้อยเกินไปเวลาหางานสำคัญอยุ่ต้องหลุดจากเว็บแล้วล็อกอินใหม่ มันทำให้เสียเวลาในการทำงานและเสียอารมด้วยครับ


โดย เด็กมหาลัย
เมื่อ : 2012-10-04 13:23:00 | IP Address : 172.22.9.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่นักศึกษาเข้าใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้ช้า่ และเวลาโหลดงานจากอินเตอร์เน็ตใช้เวลานานนั้น เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายกระจายตามอาคารต่าง ๆ ปัจจุบันรวมแล้วประมาณ 65 จุด โดยใช้ชื่อ RMUTI-WiFi และชื่อ RMUTI-WiFi.1x ในการให้บริการ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดูแลอยู่เป็นจำนวนมากกระจายไปตามอาคาร, คณะ, แผนก, สำนักงานต่าง ๆ รวมทั้งที่หอพักนักศึกษาด้วย โดยเป็นอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานติดตั้งใช้งานและดูแลรับผิดชอบเอง ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงจำเป็นต้องทราบถึงบริเวณจุดที่เกิดปัญหาด้วย ว่าผู้ใช้งาน ได้ใช้งานแล้วเกิดปัญหาที่จุดไหน และเกาะตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายตัวไหน ซึ่งจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้น โดยถ้าเป็นจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายที่ทางสำนักวิทยบริการฯ ดูแลอยู่ ทางสำนักวิทยบริการฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ปัญหาไ้ด้อย่างรวดเร็วขึ้น แต่ถ้าไม่ใช่จุดที่ทางสำนักวิทยบริการฯ ดูแลเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้ใช้ต้องแจ้งผู้ที่รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของอุปกรณ์นั้นก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อน หรือประสานงานให้ทางผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และแก้ปัญหาอีกครั้ง
ส่วนปัญหาที่เกิดจากการ Login ได้แค่ครั้งละ 15 นาที นั้น เนื่องจากเป็นกฎด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยจะเป็นการป้องกันผู้ใช้หากผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือไม่ได้อยู่หน้าเครื่องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที โดยจะต้องทำการ Login ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่สำคัญ และป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีเข้าใช้ข้อมูล หรือแอบอ้างเครื่องเราใช้ในการกระทำความผิดทางกฎหมาย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-14 16:03:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA