ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

อยากศึกษาต่อ ปวส บัญชี ที่ราชมงคล ขอนแก่นครับ

ตอนนี้ผมเรียนยุวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ปวช 3 สาขาการบัญชี ผมอยากไปศึกษาต่อ ปวส บัญชี ที่ราชมงคล ขอนแก่นครับ ถ้าผมเรียนสายตรงผมจะได้สอบ หรือป่าวครับ หรือว่ายังไงให้คำแนะนำผมหน่อยครับ ( เบอร์โทผมครับ 0833529824 ปิ๊กครับ )


โดย นายสนธยา สุขปื้อ
เมื่อ : 2012-07-02 20:48:00 | IP Address : 49.48.112.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ต้องมาสมัีครสอบคัดเลือก รอฟังข้อมูลต้นปี 2556


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-07-04 17:32:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA