ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

อยากเรียน ปวส เทคโน

คือจะจบปวช **นี้อยากเรียน ปวส สายก่อสร้าง ปีการศึกษาน่าเปิดรับไหมครับ ขอบคุณครับ


โดย สมเกียรติ
เมื่อ : 2012-06-26 14:43:00 | IP Address : 183.89.72.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ปีหน้า ยังมีหลักสูตร ปวส.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-07-02 15:08:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA