ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

**้เงิน กยศ

ม.4 5 6 **้กยศเรียน มาเรียนเทคโน ต้องยื่นเรื่อง**้ใหม่อีกไหมครับ และต้องทำอะไรบ้าง และติดต่อที่ไหนครับ


โดย ผู้ปกครอง
เมื่อ : 2012-06-09 14:00:00 | IP Address : 125.25.163.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

แผนกงานกองทุน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอชี้แจงว่า กรณีนี้นักศึกษาต้องทำเรื่อง***้ กยศ.ใหม่ โดยยื่น***้ผ่านระบบ e-Studentloan ซึ่งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอ***้ยืมรายเก่าแต่เปลี่ยนระดับชั้นและเปลี่ยนสถานศึกษา รายใหม่ทุกชั้นปี ได้เข้าปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อรับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของการ***้ยืม กยศ.แล้ว กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ชั้น 2 ห้องแผนกงานกองทุน อาคารกิจการนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2380


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-26 09:51:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA