ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

จากที่วิทยาเขตสกลนครได้รับอนุมัติงบประมาณ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งวิทยาเขตสกลนครได้รับหนังสือแจ้ง จากทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินโครงการได้ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งทางวิทยาเขตได้เตรียมการและดำเนินโครงการไปบางส่วนตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ แต่พอเดือน เมษายน 2555 มีหน้งสือแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ชลอการเบิกจ่ายและชลอโครงการไปอย่างไม่มีกำหนด จากนี้ไป เหลือเวลาอีก ไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว เกรงว่าจะดำเนินโครงการไม่ทันตามแผนงานที่วางไว้ ผมในฐานะผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์ฯ ขอความชัดเจนของโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการย่อยทราบต่อไป

ขอบคุณมากครับ
อ. สุบรรณ์ ทุมมา


โดย อาจารย์สุบรรณ์ ทุมมา
เมื่อ : 2012-06-08 19:20:00 | IP Address : 203.158.204.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ทาง อพ.สธ. ให้ระงับการใช้งบประมาณ 2555 ก่อน จนกว่า อพ.สธ. จะร่วมพิจารณาโครงการด้วย กำลังเตรียมนัดประชุมอยู่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-12 17:20:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA