ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การรับปริญญา ปีการศึกษา 2553

ตามที่ทางอธิการบดีได้แจ้งไว้เบื้องต้นว่า มีการเลื่อนการรับปริญญา ออกไปเป็นเดือน เมษายน 2555
หากอยากเรียนถามว่า ยังคงเป็นสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานอยู่หรือไม่...และจะเปลี่ยนสถานที่ในการรับด้วยหรือเปล่า แล้วเลื่อนกำหนดการเหมือนกันทุกภาค(วิทยาเขต)หรือไม่ค่ะ

ขอขอบพระคุณในคำตอบล่วงหน้าค่ะ


โดย นักศึกษา
เมื่อ : 2011-06-22 20:01:00 | IP Address : 124.122.218.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

1. องค์ประธาน คงเป็นสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. สถานที่รับ คือ หอประชุม มทร.ธัญบุรี
3. เลื่อนเหมือนกันทุกวิทยาเขต ทุก มทร.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-24 10:45:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA