ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

โควต้าปี 2555

รับศึกษานักเรียนโควต้าในปีการศึกษา 2555 จำนวนกี่คนค่ะ...
แล้วจะเปิดรับสมัครในช่วงเดีอนไหน
ขอบคุณค่ะ....


โดย อารักษ์
เมื่อ : 2011-06-15 10:27:00 | IP Address : 203.155.29.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอตอบว่า
จำนวนนักศึกษาโควต้าในปีการศึกษา 2555 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอแผนการรับและจะเปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาในช่วงเดือน กันยายน 2554


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-27 16:57:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA