ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ลงทะเบียน

เรียนท่านอธิการบดี
ตอนนี้พวกกระผมมีปัญหาเรี่องการลงทะเบียน ตั้งแต่เปิดเทอมมาพวกกระผมยังลงทะเบียนเรียนไม่ได้เลยครับ วันนี้เป็นวันสุดทายที่จะให้ลงทะเบียนแล้วแต่ยังลงไม่ได้เลย ถ้าผ่านวันนี้ไปพวกผมก็ต้องเสียค่าปรับที่ลงทะเบียนช้า ช่วยจักการเรื่องนี้ทีครับ ช่วยกรุณาให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเลยครับ ในเมื่อพวกเราติดตามเรื่องลงทะเบียนมาตลอดแต่มันยังไม่ได้แล้วจะโทษใครละครับ ทั้งๆที่เราจ่ายเงินแล้วแต่ขึ้นค้างชำระอยู่แล้วพอไปติดต่อก็บอกให้เอาใบเสร็จมายืนยันแล้วทางมหาวิทยาลัยไมได้มีข้อมูลของพวกเราเลยเหรอครับในเมื่อเราได้ส่งเอกสารให้แล้ว ถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดพลาดขอให้บอกเราดีๆ ไม่อยากให้แก้ตัวไปมั่วๆๆครับ


โดย นักศึษา
เมื่อ : 2011-06-15 09:18:00 | IP Address : 125.26.138.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอตอบว่า
เนื่องจากระหว่างวันที่ 2-12 มิถุนายน 2554 นั้น ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลได้เปิดระบบ ESS ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนนั้น มีนักศึกษาจำนวนมาก Login เข้าใช้ระบบ ทำให้บางช่วงเวลาไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ ESS ได้ทันตามกำหนดเวลานั้น (กรณีเกิดปัญหาจากระบบ ESS) นักศึกษาสามารถทำใบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้าผ่านทางคณะมาได้ โดยไม่เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้่า ส่วนเรื่องมีใบเสร็จค้างชำระนั้นเป็นความผิดพลาดของระบบ ESS ซึ่งต้องรบกวนให้นักศึกษาแจ้งทางกองคลังเพื่อปลดล็อคให้ ดังนั้น ทางฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจึงขออภัยในความผิดพลาดของระบบ ESS ซึ่งจะได้แจ้งทางฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้แก้ไขปรับปรุงแล้ว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-27 16:55:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA