ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

หนูสงสัยเรื่องการซ้อมเชียร์ค่ะ

คือหนูสงสัยว่ารุ่นพี่ต่อเนื่องมีสิทธิสั่งซ่อมน้องปวส. มั้ยค่ะ เพราะตอนนี้มีรุ่นพี่ต่อเนื่องมาสั่งซ่อมรุ่นปวส.2
รุ่นพี่ต่อเนื่องควรมีหน้าที่คอยให้คำปรึกษาไม่ใช่หรอค่ะ มันเป็นหน้าที่ของปวส.ปี2 ไม่ใช่หรอค่ะที่มีหน้าที่ดูแลน้อง
แต่รุ่นปีต่อเนื่อมาวุ่นวายกับพวกปวส.ปี 2 มากเลยค่ะ หนูทนไม่ไหวแล้ว หนูทนมาตั้งแต่ ปวส.ปี1 จนหนูขึ้นปวส.2 พวกรุ่นพี่ก็ยังมาสั่งซ่อมหนูอีก
หนูเรียนบัญชี ปวส.ค่ะ รุ่นพี่ที่มาสั่งซ่อมพวกหนู คือพี่น้ำตาลและพี่เกรียงค่ะ เค้าบอกว่าจะไม่ให้รุ่นพวกหนู
จะไม่ให้ดูแลน้องถ้าไม่ทำตาม! ถ้าไม่เชื่อฟัง แต่พวกหนูถือว่าเป็นรุ่นพี่ใหญ่สุดในปวส.แล้วไม่ใช่หรอคะ


โดย ปวส.
เมื่อ : 2011-06-14 00:05:00 | IP Address : 172.25.1.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สาขาวิชาการบัญชีขอชี้แจงประเด็นดังนี้
จากการเรียกนักศึกษารุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องมาสืบหาข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นักศึกษารุ่นพี่ตามที่ถูกกล่าวถึงนั้นได้เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องนี้จริง ทางอาจารย์กิจกรรมได้กล่าวตักเตือน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องและซ้อมเชียร์ตามโครงการที่นักศึกษารุ่นน้องได้จัดโครงการเสนอต่ออาจารย์กิจกรรม ที่ระบุว่าให้ผู้ใดสามารถเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ และได้กำชับต่อนักศึกษารุ่นพี่หลักสูตรต่อเนื่อง ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และทางมติของอาจารย์กิจกรรมได้เห็นว่าควรหักคะแนนจิตพิสัยในรายวิชาของอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีทุกวิชาที่นักศึกษาดังกล่าวได้ลงทะเบียนวิชาละ 5 คะแนน เป็นการลงโทษ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-07-21 15:33:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA