ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ร้านถ่ายเอกสารในม. (วิทยาเขตสกลนคร)

บริการไม่ดี ใช้วาจาไม่สุภาพ ไม่สมควรที่จะเปิดทำการต่อไป


โดย เด็ก ม. วข.สกลนคร
เมื่อ : 2011-06-11 08:22:00 | IP Address : 125.26.242.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

วิทยาเขตสกลนคร ได้สืบหาข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงข้อร้องเรียนดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ


[ ไฟล์แนบ ]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-07-21 15:48:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA