ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


MOUนิสิต
2021-08-27การคืนเงิน 40%ผู้ปกครอง
2021-08-17การคืนค่าเทอมสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายหลักสูตรThichapon
2021-08-16โดนนักศึกษามหาลัยนี้โกงเงินเพชรลดา
2021-08-16ย้ายมหาลัยนิสิต
2021-08-15การคืนเงินอีก 40%ผู้ปกครอง
2021-08-14การศึกษาอนงรัก
2021-08-08การรับ-ส่งต่อจดหมายของมหาวิทยาลัยจากไปรษณีย์ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์
2021-07-07สอบถามเรื่องค่าปรับ ค่าเทอม มทร อีสานนักศึกษายุคโควิด
2021-06-28ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ติดค่าเทอมและค่าหอ ซึง **้ กยศ. และ ไม่ได้อยู่หอธมกร
2021-06-28ย้ายวิทยาเขตNatamon
2021-06-25ย้ายสาขาวัลย์ลิกา ด่านกลาง
2021-06-22ปัญหาการเรียนออนไลน์กับค่าเทอมช่วงซัมเมอร์ในวิกฤติโควิด-19นักศึกษา 62172310284-6
2021-05-27ลงคะแนนเลือกตั้งนักวิชาเกิน
2021-05-12

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA