ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เบอร์โทรของหมาวิทยาลัย ไม่มีใครรับสายครับสมพร โพธฺ์งาม ศิษย์เก่า
2018-06-07
การศึกษาดูงานนักวิชาเกิน
2018-05-02
เงินรายได้อาจารย์
2018-03-01
ขอนำเสนอระบบจัดการข้อมูลนักเรียนนักศึกษากฤษณ์ มูลศาสตร์สาทร
2018-02-01
เรียนขออนุญาตนำเสนอระบบ JCampusธนะกันต์ เทียนศรี
2018-01-30
ควรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบเดินเอกสารa
2018-01-26
ความร่วมมือกับบริษัทจีนส่งนักศึกษาเข้าเรียน
2017-12-11
การเบิกค่าสอนเกิน และเก็บเข้าสาขาฯดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
2017-10-25
ทดสอบระบบ สายตรงอธิการบดีอ.ชุดาภัค เดชพันธ์
2017-10-10
ขอความอนุเคราะห์สอบถามเรื่องการตัดชุดครุยแลการชำระเงินค่าถ่ายรูปรับปริญญา นักศึกษา
2017-09-25
ขอเป็นตัวแทนในการผลิต เครื่องแบบสถาบันขอเป็นตัวแทนในการผลิต เครื่องแบบสถาบัน
2017-09-25
สุนัขกัดนักศึกษา!!!!!! วิทยาเขตขอนแก่น นายวิศวกรรม
2017-08-28
เงินข้าราชการเดือนเมษายน 2560 ไม่ขึ้นผศ. วิทยา บุญคำ
2017-08-07
มีโควตาปี 59 ไหมครับอยากเข้าศึกษา
2015-06-24
หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA