ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์ ระดับปรระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สมัครระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์

ระดับปรระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2564 :  ระบบรับตรง (รอบที่ 2)


(สมัครระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา)

วิธีการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 ? 12.00 น. ???? สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิกที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิกที่นี่
เพิ่มเติมสาขาวิชา 1741043 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก(วศ.บ.) เทียบโอน
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2021-05-05 21:31:41
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1