ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา


ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

โดย นางสาวนินณา ชูเชิด ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2020-09-23 09:50:14
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2