ราคากลาง » ราคากลาง สำหรับประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลาง  สำหรับประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โดย อารีพร จงบวกกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2020-09-22 18:53:25
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1