ข่าวประกวดราคา » ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

โดย อารีพร จงบวกกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2020-09-21 17:50:32
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1