ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต


เนื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 
และโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา
สอบถามเพิ่มเติม แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา โทร.2390 2392โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-09-10 11:18:49
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1