ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย


ดังเอกสารแนบ

โดย นางสาววิภาดา สวัสดิ์หมื่นไวย ,หัวหน้างานบริการ สวัสดิการ และสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2020-09-03 16:43:42
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1