ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย (เลือกห้อง)


รายละเอียดดังเอกสารแนบ

โดย นางสาววิภาดา สวัสดิ์หมื่นไวย ,หัวหน้างานบริการ สวัสดิการ และสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2020-08-19 10:50:55
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2