ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศการขอรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%


ประกาศการขอรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืน
2. ใบสำคัญรับเงิน
3. แบบคำขอรับเงินจากธนาคาร
4. ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
5. ตัวอย่างแบบคำขอรับเงินจากคธนาคาร
** ประกาศการลดค่าบำรุงการศึกษา

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-08-05 14:47:16
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1