ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา


? ? ? ? ? ? ? ? งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ? กองกลาง ขอแจ้ง ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยฯ? นครราชสีมา ซึ่งกำหนดการประชุมเดิมคือวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดนขัตฤกษ์? จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมเป็นวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 (เอกสารดังแนบ)

? ? ? ? ? ? ? ? จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ?

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-07-20 13:54:34
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1