ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ระบบ ระบบรับตรง
คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร 
กลุ่ม ปริญญาตรี         ศึกษาต่อ   ระดับปริญญาโท
กลุ่ม ปริญญาโท         ศึกษาต่อ   ระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่
2 - 7 กรกฎาคม 2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-07-03 15:11:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1