ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5

ระบบ ระบบรับตรง
คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร
กลุ่ม ม.6                        ศึกษาต่อ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                                   ศึกษาต่อ   ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี
กลุ่ม ปวช.และ ปวส.            ศึกษาต่อ   ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่
30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-07-03 14:56:33
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1