ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (สมัครเมื่อวันที่ 9-17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

2. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

 สมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

                       รายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-06-19 14:12:36
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1