ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัย อาคารแฟลตฯ และหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัย อาคารแฟลตฯ และหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ นครราชสีมา จำนวน 3 ฉบับ

* บุคลากรผู้สนใจสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563
ณ ห้อง 19-202 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
** ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ?ห้อง 19-202 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ?
กองกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
*** ดาวน์โหลดเอกสารได้ท้ายประกาศ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-06-17 11:30:05
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5