ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบสำรวจ ITA และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของ มทร.อีสาน เข้าร่วมทำแบบสำรวจ IIT


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบสำรวจ ITA
และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของ มทร.อีสาน เข้าร่วมทำแบบสำรวจ IIT
---------------
โดยแบบสำรวจดังกล่าวเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ทำการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของสำนักงาน  ป.ป.ช.

1. ช่องทางการตอบแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
ตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 63 ผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/ddwuic

2. ช่องทางการตอบแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
ตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 63 ผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/ddwuic



โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-06-15 11:55:31
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2