ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์อัตราค่าตอบแทนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ณ ธนาคารขยะ มทร.อีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563


? ? ? ? ? ? แผนกงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม? งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ? กองกลาง? ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าตอบแทนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ณ ธนาคารขยะ มทร.อีสาน ประจำเดือน? มิถุนายน 2563??ดังนี้

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-06-09 15:55:13
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1