ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 4 (Admission 2) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
         ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
       ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 4 (Admission 2)

        ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-06-05 11:09:10
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1