ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563 เขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา


ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563 เขตเลือกตั้งมทร.อีสาน นครราชสีมา
ดูกำหนดการ                       ดูภาพผู้สมัครและหมายเลข
------------------------------------------------------------
โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา
- รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา
- รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา
- รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา
- รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา
- ประกาศคณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เรื่อง การเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2563
- ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563 มทร.อีสาน
- คำสั่ง มทร.อีสาน เลขที่ 0705/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-05-27 12:28:45
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2