ข่าวประชาสัมพันธ์ » บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


ด้วยโรงพยาบาลราชสีมาฮอทพิทอล จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. - 15.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 1

โดยมีค่าบริการฉีดวัคซีนเข็มละ 500 บาท/ราย

(ชำระเงินกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวันที่ฉีดวัคซีน)

หากท่านใดมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนดังกล่าว กรุณาส่งแบบตอบรับที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร6 ชั้น 1 (ตรงข้ามอาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) หรือ E-mail : dosd_rmuti@hotmail.com

ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

เพื่อดำเนินการแจ้งยอดผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ โทร. 2390, 2392

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-05-18 14:47:31
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2