ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สมัคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 

สมัคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-05-02 17:44:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1