ข่าวประชาสัมพันธ์ » เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 :รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ระบบ TCAS ดำเนินการยืนยัน เมื่อวันที่ 22 -23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประจำปีการศึกษา 2563 :รูปแบบที่ 2 รอบโควตา
สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ระบบ TCAS
ดำเนินการยืนยัน เมื่อวันที่ 22 -23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-04-27 16:40:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1