ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 :ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 (ฉบับที่ 2) สมัครเมื่อวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563 สอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 :
ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 (ฉบับที่ 2)
สมัครเมื่อวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563
สอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-04-27 16:31:18
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1