ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 เท่านั้น (ผ่านระบบของ ทปอ.)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประจำปีการศึกษา 2563 :
รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่
17 - 27 เมษายน 2563 เท่านั้น
(ผ่านระบบของ ทปอ.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-04-17 16:24:25
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1