ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ สมัครเมื่อวันที่ 6 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา
สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ


ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โดยพิจารณาคะแนนจากระบบของ สทศ. และ ทปอ.
ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
อย่างเคร่งครัด


                           รายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-04-17 16:16:38
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1