ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ปัจจุบันของนักศึกษา และบุคลากร มทร.อีสาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการบริการงาน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากภาวะวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน มทร.อีสาน มีความประสงค์สำรวจการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ปัจจุบันของนักศึกษา และบุคลากร มทร.อีสาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการบริการงาน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ต่อไป

จึงขอความอนุเคราะห์ กรอกแบบสำรวจดังกล่าว ตาม Link นี้ https://forms.gle/KfzphDiR7VrMzBfu6
หรือ SCAN QR CODE ตาม POSTด้านล่างนี้
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563

โดย มยุรี รุนสูงเนิน ,แผนกงานระบบสารสนเทศ วันที่ลงประกาศ 2020-04-10 11:13:28
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1