ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2


รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563


                           รายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

                    สมัครเข้าศึกษา โปรดคลิกที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-04-09 21:12:01
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1