ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและวิธีดำเนินการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดที่แจ้งติดตามกำหนดการวันที่ 1 เม.ย. 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและวิธีดำเนินการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน โปรดตรวจสอบวันที่ 1 เมษายน 2563

ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะการปัจจุบัน โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศและดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด


                           รายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-04-09 20:59:34
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1