ข่าวบริการนักศึกษา » แจ้งนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2563 เรื่องการเลื่อนการตรวจเลือกทหาร ประจำปี2563


ตามที่ได้มีคำสั่ง คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 357/2563
เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ปี 2563 นั้น
แผนกงานวิชาทหาร มทร.อีสาน นครราชสีมา
จึงขอแจ้งนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2563?
ให้ติดตามประกาศจาก เขต/อำเภอ ภูมิลำเนาทหารของตนเอง
ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป

สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/PRSDKorat/
กองการสัสดี https://www.facebook.com/sassadee.tdc/
กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา https://www.facebook.com/dsd.rmuti/

แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-03-27 16:56:58
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2