ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 21 - 22 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2)

ผู้ที่ดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563
โดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์/ผ่านระบบออนไลน์/การส่งผลงาน PORTFOLIO


                           รายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-03-26 22:09:02
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1