ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศจากแผนกงานกองทุน


ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63  นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทาง fanpage FB กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.อีสาน https://www.facebook.com/StudentLoanRMUTI/

หมายเหตุ

          1. ในวันที่ 1 เมษายน 2563 นักศึกษาสามารถเข้าไปบันทึกแบบคำขอกู้ยืมผ่านทาง www.studentloan.or.th และ print เอกสารแบบคำขอกู้ยืมไว้เพื่อรอส่งตามกำหนด

          2. แผนกงานกองทุน งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งกำหนดการส่งเอกสารผ่านช่องทาง facebook ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถามผ่านช่องทาง Inbox ทุกวัน เวลา หรือโทรติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 084-9704039 ในวันเวลาราชการ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-03-25 12:31:18
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1